Slagelse Kirkegårde

Velkommen

Slagelse Kirkegårde består af henholdsvis Sct. Peders kirkegård og Sct. Mikkels kirkegård og er fælles kirkegårde for de fire bysogne Sct. Peders, Sct. Mikkels, Nørrevang og Antvorskov.

Slagelse Kirkegårde er en del af den danske folkekirke, og er begravelsesplads for alle borgere i Slagelse by – uanset religiøst tilhørsforhold.

Kirkegårdene yder vejledning og hjælp i forbindelse med dødsfald og proceduren i forbindelse hermed. Der rådgives også om valg af gravsted, samt hvilke konsekvenser valget kan have for den/de efterladte.

Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at rette henvendelse. Kontakt Slagelse Kirkegårde her.

 

Kontakt hovedkontor
Sct. Peders Kirkegård og Kapel Hans Tausensgade 19 B 4200 Slagelse
Man - fre kl. 9 - 13 Tlf.: 58 53 01 33 Fax: 58 50 16 33 kontor@slagelsekirkegaarde.dk
Uden for kontortid og efter aftale Kirkegårdsleder Bent Nielsen bent@slagelsekirkegaarde.dk
Kontakt Sct. Mikkels Kirkegård
Sct. Mikkels Kirkegård og Kapel
Parkvej 1 4200 Slagelse
Personlig henvendelse:
Tirsd - fre kl. 10 - 13

Telefontid dagligt 9 - 13
Tlf.: 58 52 05 92

Kirkegårdsassistent Jan Hjort Lassen
Vejledning ved dødsfald
Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) udfylde en dødsanmeldelse Læs mere her
Skriv til os direkte her fra siden Kontaktformular